Privatumo politika


Naudodamiesi mūsų paslaugomis, Jūs patikite mums savo informaciją. Suprasdami, kokia didelė tai atsakomybė, dedame visas pastangas siekdami apsaugoti Jūsų informaciją bei leisdami Jums šią informaciją valdyti.

Privatumo politika (toliau – Politika) paaiškina, kokia informacija yra renkama, kaupiama bei saugoma ir kaip šią informaciją galite valdyti (atnaujinti, eksportuoti, ištrinti).

Informacija, kurią renkame, Jums naudojantis paslaugomis

Informacija yra renkama tam, kad galėtumėme užtikrinti kokybišką ir sklandų paslaugų teikimą visiems mūsų vartotojams. Dėl šių ir panašių tikslų renkame įprastinę informaciją, pavyzdžiui kokia kalba šnekate, kokiomis veiklomis užsiimate ir panašiai. Informacija, kurią renka ERNIS ir šios informacijos panaudojimo būdai yra nustatomi, atsižvelgiant į tai, kokiu būdu naudojatės paslaugomis ir kaip nustatote privatumo valdiklius.

Kuomet nesate prisijungę prie savo ERNIS paskyros, renkamą informaciją saugoma naudojantis unikaliais identifikatoriais, susietais su Jūsų naudojama naršykle, programa ar įrenginiu. Naršymo sesijų metu, tai padeda tvarkyti kalbos nustatymus.

Jums esant prisijungus prie ERNIS paskyros, renkame paskyroje saugomą informaciją, kurią laikome Jūsų asmenine informaciją.

Jūsų kuriama ir pateikiama informacija

Sukurdami ERNIS paskyrą, pateikiate savo asmeninę informaciją, tokią kaip Jūsų vardas, pavardė ir slaptažodis. Taip pat galite pridėti telefono numerį bei mokėjimo informaciją. Nesant prisijungus prie ERNIS paskyros, galite pasirinktinai nurodyti savo kontaktinius duomenis, tokius kaip elektroninio pašto adresas.

Duomenys, naudojami siekiant užtikrinti paslaugų kokybę

Visa surinkta ir kaupiama informacija yra naudojama nurodytais tikslais.

Teikiamos paslaugos

Informacija, naudojama teikiamoms paslaugoms palengvinti. Pavyzdžiui, siūlome Jums automatinį tam tikrų laukelių užpildymą, norint bendrinti turinį siūlome gavėjus iš įvestų kontaktų ir panašiai.

Paslaugų palaikymas ir tobulinimas

Jūsų pateiktą informaciją galime naudoti siekdami įsitikinti, ar paslaugos veikia sklandžiai. Šiuo tikslų stebime Jūsų naudojimo patirtį, o atsiradus bet kokiems trukdžiams, nesklandumams ar susidūrus su problemomis, stengiamės kiek įmanoma greičiau tai išspręsti. Jūsų vartojimo patirties stebėsena tai pat naudojama teikiamų paslaugų tobulinimui.

Naujų paslaugų ir funkcijų kūrimas

Supratę Jūsų poreikį ir išanalizavę bendrą ERNIS naudotojų patirtį, galime lengviau suprasti, kokie atnaujinimai, pakeitimai ar naujos funkcijos/paslaugos yra reikalingi.

Našumo vertinimas

Tam, kad suprastumėme , kaip paslaugos naudojamos, pasitelkiame analizės ir vertinimo duomenis. Galime analizuoti duomenis apie apsilankymus įvairiose internetinėse svetainėse, siekiant optimizuoti produktą. Šiems veiksmams atlikti yra naudojami įvairūs duomenų analizės ir kiti įrankiai.

Mums svarbi Jūsų nuomonė

Siekdami išsiaiškinti Jūsų asmeninį poreikį, renkame Jūsų kontaktinę informaciją (pvz.: el.pašto adresas), tam kad galėtumėme tiesiogiai susisiekti su Jumis. Pranešimai gali būti siunčiami teiraujantis apie Jūsų vartojimo patirtį, pateikiant informaciją apie numatomus programos atnaujinimus ir/ar pakeitimus. Taip pat rūpinamės Jūsų duomenų saugumu ir pranešame apie įtartiną veiklą, pavyzdžiui, bandymą prisijungti prie Jūsų paskyros iš neįprastos vietos. Jums susisiekus su mumis, saugome užklausos įrašą tam, kad galėtumėme padėti išspręsti iškilusias problemas ar atsakyti į rūpimus klausimus.

Informacijos perkėlimas ir pašalinimas

Turinio kopiją ERNIS paskyroje galite eksportuoti, sukuriant atsarginę kopiją ar norint panaudoti duomenis kitose, ne ERNIS, programose.

Vadovaudamiesi galiojančiais įstatymais, galite pateikti turinio pašalinimo ir konkrečių ERNIS paslaugų užklausą.

Taip pat galite pateikti turinio pašalinimo iš konkrečių „Google“ paslaugų užklausą,

Pašalinti informaciją galite šiais būdais:

  • Ištrinant turinį iš konkrečių ERNIS paslaugų;
  • Pašalinant atskirus elementus;
  • Ištrinant turimą ERNIS paskyrą.

Informacijos bendrinimas

Užtikriname, kad Jūsų asmeninės informacijos nebendriname su įmonėmis, organizacijomis ar asmenimis, išskyrus toliau nurodytais atvejais.

Kuomet turimas Jūsų sutikimas

Turint Jūsų sutikimą, galime pasidalinti informacija ne ERNIS sistemoje. Atvejais, kuomet duomenimis galima pasidalinti ne ERNIS sistemoje, aiškiai prašomas Jūsų sutikimas.

Išorėje tvarkoma informacija

Asmeninė informacija gali būti teikiama mūsų paslaugų tiekėjams (bendrovėms, įmonėms ar laisvai samdomiems darbuotojams), kurie apdoroja informaciją, laikydamiesi mūsų privatumo politikos ir kitų būtinų konfidencialumo ir saugumo priemonių.

Teisinės priežastys

Informacija gali būti bendrinama ne ERNIS sistemoje, kuomet tikime, kad priėjimas prie informacijos, jos panaudojimas, saugojimas ir atskleidimas yra būtinas norint atlikti tam tikrus veiksmus.

  • Laikytis ir vykdyti visus taikomus įstatymus, nuostatas, procesus ir vyriausybines užklausas. Skaidrumo ataskaitoje bendriname informaciją apie užklausų, kurias gauname iš vyriausybių, skaičių ir tipą.
  • Siekiant priversti laikytis taikomų paslaugų teikimo sąlygų, įskaitant atvejus, kuomet tiriami galimi pažeidimai.
  • Siekiant aptikti sukčiavimo atvejus, saugos pažeidimus, technines problemas bei siekiant jų išvengti. -Apsaugoti nuo ERNIS, naudotojų ar visuomenės teisių, nuosavybės ar saugumo pažeidimo, kaip reikalaujama ar leidžiama pagal įstatymus.

Asmens tapatybės neatskleidžiančią informaciją galime bendrinti viešai bei partneriais, prisidedančiais prie ERNIS paslaugų teikimo ir sistemos kūrimo. Pavyzdžiui, informaciją skelbiame viešai, siekdami parodyti mūsų paslaugų naudojimo aktualijas.

Kuomet ERNIS dalyvaus įsigyjant, sujungiant ar parduodant atitinkamus išteklius, ir toliau užtikrinsime visos asmens informacijos konfidencialumą. Turint įtakos naudotojams, jiems pranešime apie ketinimą perduoti asmens informaciją, taikant kitą privatumo politiką.

Siekdami apsaugoti Jūsų informaciją, į paslaugas įtraukiame saugos funkcijas

Siekiant apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją, visuose ERNIS produktuose integruojamos patikimos saugos funkcijos. Pasitelkdami įžvalgas, gaunamas prižiūrint paslaugas, galime aptikti ir blokuoti saugumą įtakojančias grėsmes, apsaugant Jūsų duomenis. Aptikus grėsmes, apie kurias turite žinoti, nedelsdami Jus informuojame, nurodydami, kokių veiksmų turite imtis.

Saugodami Jūsų asmeninę ir kitą ERNIS sistemoje kaupiamą informaciją, nuo neteisėto šios informacijos panaudojimo, atliekame nurodytus veiksmus:

  • Perduodamų duomenų privatumui užtikrinti naudojame šifruotę.
  • Teikiame įvairias saugos funkcijas, kad padėtume apsaugoti paskyrą.
  • Tam, kad apsaugotumėme nuo neteisėtos prieigos prie sistemų, peržiūrime informacijos rinkimo, saugojimo ir apdorojimo būdus, įskaitant fizines saugos priemones.
  • Ribojame ERNIS darbuotojų, rangovų ir tarpininkų prieigą prie informacijos, kuriems reikalinga asmens informacija, kad galėtų ją apdoroti. Visiems prieigą prie asmens informacijos turintiems asmenims taikomi griežti sutarties konfidencialumo įsipareigojimai, kuriuos pažeidus gali būti taikomos drausminės nuobaudos ar nutraukiama sutartis.

Bet kada galite sukurti informacijos kopiją ar ją pašalinti iš ERNIS paskyros

ERNIS paskyroje galite susikurti atsarginę turinio kopiją ir ją naudoti ne ERNIS sistemoje.

Rekvizitai

MB "IT kalvė"

Adresas: Fizikų g. 8 – 38, Vilnius LT-08455, Lietuva.

El. paštas: [email protected],

Interneto svetainė: https://ernis.lt/.