Individuali veikla pagal pažymą

2022-08-14 | Ernesta D.

Norint pradėti savo individualią veiklą, būtina ją įregistruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje. Individuali veikla galima pradėti vykdyti ne anksčiau negu yra patiektas ir priimtas prašymas dėl individualios veiklos pažymos išdavimo.

Pilnavertis kompiuterio stalas su smulkiai įvariais daiktais

Individualią veiklą galite pradėti vykdyti pateikus Fizinio asmens prašymą įregistruoti į mokesčių mokėtojų registrą. Tai padaryti galite savo gyvenamosios vietos VMI skyriuje arba elektroniniu būdu per MANO VMI.

Vykdant individualią veiklą pagal pažymą reikalinga pildyti pajamų-išlaidų apskaitos žurnelą ir vesti buhalterinę apskaitą.

Vykdantys individualią veiklą pagal pažymą privalo kiekvienais metais pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją. Deklaraciją privalote atlikti net tuo atveju jei iš savo vykdomos veiklos negavote pajamų. Pateikus deklaraciją reikalinga sumokėti apskaičiuotus mokesčius.

Vykdant Individualią veiklą mokesčiai yra mokami kartą į metus, o ne kas mėnesį. Tačiau rekomenduojame, gavus pajamų iš vykdomos veiklos, kas kart atsidėti dalį gautos sumos mokesčiams.

Asmuo, vykdantis individualią veiklą, prekių ar paslaugų pirkėjams (klientams) privalo išduoti apskaitos dokumentą, patvirtinantį prekės ar paslaugos perdavimą, t.y. sąskaitą-faktūrą (jei nesate PVM mokėtojas), PVM sąskaitą faktūrą (jei esate PVM mokėtojas) arba kasos kvitą (jei pajamos apskaitomos naudojant kasos aparatą). Taip pat reikalinga tokia informacija kaip mokėjimo pavedimai, pinigų priėmimo kvitai, išlaidas patvirtinantys dokumentai.

Jūsų patogumui siūlome išrašyti sąskaitas-faktūras sąskaitų išrašymo sistema ERNIS. Siųskite tiesiogiai klientui elektroniniu paštu ir saugokite sąskaitas savo asmeninėje paskyroje. Jūsų patogumui pateikiame išlaidų ir pajamų grafikus bei statistikas.