Mažoji bendrija

2022-08-28 | Ernesta D.

Ši verslo forma puikus pasirinkimas, norint įsteigti nedidelę įmonę. Mažoji bendrija, tai ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, o visi nariai yra fiziniai asmenys. Mažąją bendriją gali sudaryti ne daugiau kaip 10 narių. Vystant veiklą, ją įteisinus šia verslo forma, privaloma vadovautis LR civiliniu kodeksu, LR mažųjų bendrijų įstatymu, mažosios bendrijos nuostatais ir kitais teisės aktais.

Dvi moterys su šypsenomis prie kompiuterių

Norint įsteigti mažąją bendriją reikalingas pavadinimas bei adresas (biuro ar gyvenamosios vietos). Pavadinimą būtinai turi sudaryti įmonės statusą nusakantis žodžių junginys Mažoji bendrija arba šių žodžių santrumpa – MB. Adresas būtinai turi būti Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Kuomet Mažąją bendriją steigia vienas žmogus yra sudaromas mažosios bendrijos steigimo aktas, o kuomet steigėjų yra du ar daugiau – sudaroma Mažosios bendrijos steigimo sutartis. Mažoji bendrija įregistruojama po to, kai sudaroma mažosios bendrijos steigimo sutartis/aktas, pasirašomi mažosios bendrijos steigimo nuostatai ir pateikiami visi mažosios bendrijos registravimui privalomi dokumentai. Mažoji bendrija oficialiai pripažįstama įsteigta, kuomet ji įregistruojama Juridinių asmenų registre.

Neretu atveju mažąją bendriją steigia pradedantieji verslininkai, kurie – natūralu – vysto smulkų verslą. Steigiant mažąją bendriją įstatinio kapitalo dydis steigėjams nėra nustatomas, todėl steigėjai įnašo dydį pasirinktą pagal susitarimą ir galimybes. Kiekvienas steigėjas gauna įmonės pelno dalį, kuri yra proporcinga įneštoms lėšoms į juridinį asmenį, jeigu nuostatuose nenumatyta kitaip. Mažoji bendrija nebūtinai turi turėti vadovą, o buhalterinę apskaitą gali vesti pats mažosios bendrijos narys.

Mažosios bendrijos nariai negali turėti darbinių santykių su įsteigta mažąja bendrija. Kitaip sakant, mažosios bendrijos narys negili būti įdarbinamas įmonėje ir jam negali būti mokamas atlyginimas. Visi MB nariai gali išsiimti pelno dalį avansu ir tuomet yra mokami mokesčiai. Pelną galima išsiimti kelis kartus per metus. Jei mažosios bendrijos narys turi kitą pajamų šaltinį ir yra socialiai apdraustas ir moka PSD įmokas, tuomet jei pelnas nėra išsiimamas – mokesčiai neprivalomi mokėti. Tuomet mažosios bendrijos pelnas gali būti naudojamas verslo plėtojimui. Tačiau jei MB turi PVM mokėtojo statusą, PVM mokestis privalo būti sumokamas kas mėnesį, įstatymų numatyta tvarka.

Ši verslo forma yra labai patraukli, kuomet vystoma veikla yra nedidelė, steigėjas ar steigėjai yra pradedantys verslininkai. Ją neretai renkasi šeimos nariai, vystantys bendrą veiklą ar kiti artimai susiję asmenys. Kaip žinia, mažąją bendriją gali įsteigti ir vienas narys, todėl ją gali rinktis kitų darbinių santykių turintys žmonės, nusprendę pradėti nuosavą veiklą, tačiau nenorintys prarasti pagrindinio pajamų šaltinio.

Pradedantieji verslininkai šią verslo formą renkasi dėl itin nesudėtingo jos vystymo ir kad nėra nustatomas įstatinis kapitalas, tad nėra reikalingos didelės investicijos verslo pradžioje. Be to, MB forma suteikia galimybę sutaupyti lėšų neišsiimant pelno ir nemokant už tai mokesčių. Kitu atveju, esant poreikiui galima išsiimti pelno dalį mokestinių metų bėgyje.