Verslo formos ir kaip pasirinkti

2022-08-13 | Ernesta D.

Norint sukurti savo verslą pirmiausia reikalinga idėja, kokią paslaugą arba prekę kursite. Tuomet nusistatykite kas yra Jūsų potencialus pirkėjas arba paslaugos naudotojas. Ar dirbsite vienas, ar su partneriu? Ar Jums bus reikalingi darbuotojai? Atsakius į šiuos ir kitus klausimus, kylančius nuosavo verslo kūrimo pradžioje, reikalinga įteisinti veiklą.

Pirštai rodantys kažką kompiuterio ekrane

Lietuvoje yra keletas skirtingų verslo formų:

Mažoji bendrija – tai privatus juridinis asmuo, turintis ribotą atsakomybę. Mažosios bendrijos nariai materialiai neatsako už neįvykdytas prievoles. Mažąją bendriją gali įsteigti nuo vieno iki 10 asmenų.

Uždaroji akcinė bendrovė (UAB). Ribotos atsakomybės privatusis juridinis asmuo. UAB akcininkai už neįvykdytas prievoles savo turtu neatsako. Steigiant Uždarąją akcinę bendrovę reikalingas ne mažesnis kaip 2 500 Eur įstatinis kapitalas. UAB gali steigti vienas ar daugiau fizinių ir/arba juridinių asmenų. Akcininkų skaičius nėra ribojamas.

Individuali įmonė (IĮ) yra neribotos atsakomybės privatusis juridinis asmuo, o už neįvykdytas prievoles Individualios įmonės savininkas atsako savo turtu. Įsteigus IĮ savininkas gali būti tik vienas fizinis asmuo, kuris negali būti kitos individualios įmonės savininku.

Viešoji įstaiga (VšĮ). Ši verslo forma aktuali tiems, kurie nori kurti ne pelno siekiančią organizaciją ar vykdyti veiklą ne pelno tikslais. VŠĮ steigėjas – tai ribotos atsakomybės juridinis asmuo, siekiantis tenkinti viešuosius interesus bei vykdyti visuotinai nuodingą veiklą. Steigėjų skaičius nėra ribojamas, tad VŠĮ gali steigti vienas ar daugiau fizinių ir/arba juridinių asmenų.

Asociacija – savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, siekiantis prižiūrėti asociacijos narių veiklą, atstovauti narių interesams, juos ginant bei tenkinant kitus viešuosius interesus.

Verslo formos pasirinkimas yra pirmas žingsnis steigiant nuosavą verslą. Nusistatykite savo poreikį ir įteisinkite savo veiklą. Jau kuriate savo verslą? Tuomet Jums į pagalbą ateis nauja ir patikima sąskaitų išrašymo sistema ERNIS.